دم باریک دسته خالدار

  • سایز 6 و 8 اینچ
  • فک با پولیش نیکل
  • دسته ها از جنس PVC نرم
  • روغن کاری شده با بهترین روش
  • دسته های ارگونومیک
  • کد فنی:
    سایز 6 اینچ: LN-02-06
    سایز 8 اینچ: LN-02-08

   

درخواست اطلاعات بیشتر