قیچی لوله بر تانوس

ابزاری است که به وسیله ی آن پارچه ،کاغذ،مو و اشیا دیگر را می برد و دارای دو شاخه ی برنده است که از وسط به یکدیگر وصل شده اند .قیچی معمولا ابزاری آهنین و مرکب از دو تیغه برنده که به واسطه میخ یا پیچی آن دو روی هم قرار میگیرندو هر چیز جامدی را به وسیله آن میبرند.نامهای اصلی فارسی آن دوکارد ، گاز و... می باشد که مدتی با نام عربی مقراض و در دوره ی جدید در ایران با نام ترکی قیچی (در اصل قیچا ) نامیده می شود.البته برخی ریشه ی این واژه را قی چین یعنی ابزاری بر ای چیدن قی شمع دانسته اند که فرهنگ معین آن را درست نمیداند . انواع قیچی به دونوع اصلی تقسیم میشود:1- قیچی های خانگی:این نوع قیچی ها تیغه هایی با طول کوچک تر از 15 سانتیمتر دارند و دسته های آن نیز به همین اندازه است.قیچی های ارایشگری و اشپزخانه از این نوع هستند. 2- قیچی های کار:این نوع قیچی ها تیغه هایی بلند تر از 15 سانتی متر دارند و معمولا سوراخ جاانگشتی یکی از دسته های آن گشادتراست و برای چند انگشت جا دارد.قیچی های باغبانی و صنعتی از این نوع هستند . یکی از انواع قیچی های صنعتی که کاربرد بسیاری در زمینه انجام عملیات لوله کشی دارند.قیچی دستی لوله بر(قیچی لوله بر تانوس)یک ابزار بسیار ساده و پر کاربرد می باشد.

 

اجزای تشکیل دهنده قیچی لوله بر (قیچی برش تانوس):

قیچی لوله بر ،از چهارقطعه اصلی تشکیل شده است.هر کدام از چهار قطعه با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند تا بتوانند لوله اندازه گیری شده را برش بدهند.

 

دسته های قیچی : این دسته ها همانند سایر قیچی ها ،از طرفی وظیفه انتقال نیروی دست به تیغه قیچی را برعهده دارند واز طرفی تکیه گاه انها نیز محسوب می شوند. با این تفاوت که نحوه اتصال دسته ها بایکدیگر متفاوت است. یکی از دسته ها حالت ال دارد که تیغه برش قیچی را نگه میدارد و دسته دوم تنها به دسته دیگر متصل شده تا بتواند نبروی دسته را به تیغه منتقل کند .

تیغه برش:این قیچی برخلاف اکثر قیچی ها دارای یک تیغه است و قطعه روبروی آن به جای اینکه دارای لبه تیز باشد ، یک قطعه شیار دار است.این قطعه شیار دار وظیفه نگه داشتن لوله را برعهده دارد.

 

عملکرد قیچی لوله بر تانوس:

  کار با قیچی لوله بر تانوس بسیار آسان است و این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که برای اکثر افراد قابل استفاده باشد .برای برش باید ابتدا نقطه برش را روی لوله مشخص کرد سپس دسته های لوله بر را از هم باز کرده و یا تیغه برش را بادست حول محور خود چرخانده تا دهانه آن باز شود.در این مرحله لوله را روی دهانه یا قطعه شیار دار قرار داده و حالت قیچی را به گونه ای تنظیم میکنیم که نسبت به خط طولی لوله عمود باشد.در مرحله ی بعد دنده های متصل به تیغه برش را با قطعه متحرک کوچکی که به دسته دوم متصل است درگیر کنید.از انجا که برش لوله در یک مرحله فشار دادن انجام نمی شود ،پس در هر بارفشار دادن دسته تنها بخشی از سطح مقطع لوله برش داده میشود.پایان برش زمانی اتفاق می افتد که تیغه برش دذون شیار قطعه یا لبه نگه دارنده به طور کامل فرو رود.

 

 

 

 

درخواست اطلاعات بیشتر